Om sjön Möckeln

Möckeln är en sjö i Ljungby kommun och Älmhults kommun i Småland och ingår i Helge ås huvudavrinningsområde.

Sjön har en area på 48 km² och ligger cirka 136 meter över havet. Största djupet är 12 meter.

Sjön har många öar och halvöar, både större och mindre. Till de större öarna hör Höö, Lång (eller Lången) och Marsholm. Till större halvöar hör Bölsö och Möckelsnäs. I sjöns nordöstra delar finns en större mängd små, tätt lövskogsbevuxna öar.

I Möckelns mellersta delar finns ett cirka 11 km långt, mer eller mindre sammanhängande område med naturreservat som omfattar både land, stränder och vatten.

By Christian Koehn (fragwürdig) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=867644

Om Möckelns m fl sjöars fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet bildades 1988 och var en sammanslagning av Möckelns södra fiskevårdsförening som bildades cirka 1930 samt Möckelns norra fiskevårdsförening som bildades cirka 1928.

Möckelns fiskevårdsområdesförening har idag cirka 600 medlemmar fördelat på 344 fastigheter.

Båtramper

Det finns tre båtramper för sjösättning i Möckeln som drivs av båtklubbar men även kan erbjudas för tillfälliga besökare mot en avgift.

OBS! Det är inte tillåtet att köra vattenskoter i sjön Möckeln.

Båtklubben Näset, Älmhult

Getryggens båthamn har en betonglagd ramp i södra delen av sjön Möckeln.

Rampen har försetts med låst bom för att försvåra stölder och upprätthålla bra ordning i hamnområdet.

För icke medlemmar och tillfälliga besökare öppnas bommen mot en avgift på 50 kr per öppning.

Se mer om båtklubben och bomöppning här.

Diö Båtklubb, Diö

Åsen Diö har en betonglagd ramp i sydöstra delen av sjön Möckeln.

Rampen har försetts med låst bom för att försvåra stölder och upprätthålla bra ordning i hamnområdet.

För icke medlemmar och tillfälliga besökare öppnas bommen mot en avgift på 50 kr per öppning.

Se mer om båtklubben och bomöppning här.

Båtklubben Piren, Diö

Åsen Diö har en betonglagd ramp i sydöstra delen av sjön Möckeln.

Rampen har försetts med låst bom för att försvåra stölder och upprätthålla bra ordning i hamnområdet.

För icke medlemmar och tillfälliga besökare öppnas bommen mot en avgift på 60 kr per öppning.

Se mer om båtklubben och bomöppning här.