Styrelsen för Möckelns FVO består av:

 

 

Ordförande

Roland Lilja

Telefon

E-post

 

 

Kassör

Leif Olofsson

Telefon

E-post

 

 

Styrelseledamot

Namn

Telefon

E-post

 

 

Styrelseledamot

Namn

Telefon

E-post

 

 

Medlemsinfo

Möckelns FVO informerar om gällande regler

 

Dokument

Stadgar för Möckelns FVO

 

Stämmoprotokoll

 

Övrig information

 

Om denna webbplats

Möckelns fiskevårdsområdesförening driver denna webbplats med syfte att främja fisketurism i sjön Möckeln och vara en plattform för fiskevårdsområdets information, både till turister och fiskevattenägare i sjön Möckeln.

Allt material så som bilder, texter och filmer på denna webbplats är upphovsrättsskyddat material som Åsnens fiskevårdsområdesförening köpt eller på annat sätt erhållit rätt att publicera.

Undantaget är publicerade fotoutställningar där namngivna fotografer ställer ut på föreningens hemsida. I dessa fall har fiskevårdsområdesföreningen bara fått lov att publicera dessa utställningar så länge upphovrättsinnehavaren samtycker.

Möckelns fiskevårdsområdesförening samarbetar gärna med andra fiskevårdsområdesföreningar, företag och övriga föreningar och organisationer som bedriver verksamhet i och kring Möckeln så länge deras verksamheter inte står i strid med Möckelns fiskevårdsområdesförenings intressen.

Vill du medverka på denna webbplats, påtala felaktigheter, ge synpunkter, dela material eller samverka på andra sätt är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.