Styrelsen för Möckelns FVO består av:

 

 

Ordförande

Roland Lilja

070-3948867

info@mockelnsfvo.se

 

 

Vice ordförande

Tore Johansson

0709589625

info@mockelnsfvo.se

 

 

Kassör

Sonja Emilsson

 

info@mockelnsfvo.se

 

Sekreterare

Anders Fagerberg

 

info@mockelnsfvo.se

 

 

Medlemsinfo

Möckelns FVO informerar om gällande regler

Fiskerättsinnehavare tillika medlemmar i Möckelns m fl sjöars FVO är dom fastighethetsägare som innehar fiskerätt i någon av sjöarna eller vattendragen som ingår i fiskevårdsområdet.

Medlemmar som önskar ta del av information från föreningen kan registrera sin mail genom att skicka nedanstående information till info@mockelnsfvo.se
Namn, e-postadress samt fastighetsbeteckning

Beslut enligt årsmöte 2023 att förlänga nuvarande medlemskort i ytterligare 5 år, d.v.s. nuvarande kort förlängs till 2028 .

Dokument

Stadgar för Möckelns FVO

Stadgar 2016-03-12

Stämmoprotokoll

Protokoll årsmöte 24-03-21

Dagordning årsmöte

Dagordning årsmöte 2024

Övrig information

Om denna webbplats

Möckelns sjöars m.fl fiskevårdsområdesförening driver denna webbplats med syfte att främja fisketurism i sjön Möckeln och vara en plattform för fiskevårdsområdets information, både till turister och fiskevattenägare i sjön Möckeln.

Allt material så som bilder, texter och filmer på denna webbplats är upphovsrättsskyddat material som Möckelns sjöars m.fl fiskevårdsområdesförening köpt eller på annat sätt erhållit rätt att publicera.

Undantaget är publicerade fotoutställningar där namngivna fotografer ställer ut på föreningens hemsida. I dessa fall har fiskevårdsområdesföreningen bara fått lov att publicera dessa utställningar så länge upphovsrättsinnehavaren samtycker.

Möckelns fiskevårdsområdesförening samarbetar gärna med andra fiskevårdsområdesföreningar, företag och övriga föreningar och organisationer som bedriver verksamhet i och kring Möckeln så länge deras verksamheter inte står i strid med Möckelns fiskevårdsområdesförenings intressen.

Vill du medverka på denna webbplats, påtala felaktigheter, ge synpunkter, dela material eller samverka på andra sätt är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.