Styrelsen för Möckelns FVO består av:

 

 

Ordförande

Roland Lilja

070-3948867

roland.lilja@telia.com

 

 

Vice ordförande

Tore Johansson

0709589625

toreibolsnas@hotmail.se

 

 

Kassör

Leif Olofsson

0721946270

boastad301@telia.com

 

 

Sekreterare

Anders Fagerberg

0702077850

emwanfa@gmail.com

 

 

Medlemsinfo

Möckelns FVO informerar om gällande regler

 

Dokument

Stadgar för Möckelns FVO

 

Stämmoprotokoll

 

Övrig information

 

Om denna webbplats

Möckelns sjöars m.fl fiskevårdsområdesförening driver denna webbplats med syfte att främja fisketurism i sjön Möckeln och vara en plattform för fiskevårdsområdets information, både till turister och fiskevattenägare i sjön Möckeln.

Allt material så som bilder, texter och filmer på denna webbplats är upphovsrättsskyddat material som Möckelns sjöars m.fl fiskevårdsområdesförening köpt eller på annat sätt erhållit rätt att publicera.

Undantaget är publicerade fotoutställningar där namngivna fotografer ställer ut på föreningens hemsida. I dessa fall har fiskevårdsområdesföreningen bara fått lov att publicera dessa utställningar så länge upphovsrättsinnehavaren samtycker.

Möckelns fiskevårdsområdesförening samarbetar gärna med andra fiskevårdsområdesföreningar, företag och övriga föreningar och organisationer som bedriver verksamhet i och kring Möckeln så länge deras verksamheter inte står i strid med Möckelns fiskevårdsområdesförenings intressen.

Vill du medverka på denna webbplats, påtala felaktigheter, ge synpunkter, dela material eller samverka på andra sätt är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.