Fisketillsyn i sjön Möckeln

De begränsningar i tid för fiske och fångstredskap som finns är lagar som beslutas av Länsstyrelsen eller Hav och Vattenmyndigheten. Härutöver har vi som fiskevårdsområde regler som syftar till att hålla fångsuttaget på en långsiktigt hållbar nivå i balans med god naturvård. Fisketillsyn görs dels för att kontrollera att regler efterlevs, men också som en hjälp till dig för att du som fiskar här ska få en fin upplevelse.