Fiskarter i sjön

Sjön Möckeln har god vattenkvalitet och en rik fiskfauna med god tillgång på fiskarter.

Fiskarter med riklig tillgång:

Abborre – Perca fluviatilis – är en livfull och effektiv rovfisk som tar byten i alla storlekar.

Gös – Sander lucioperca – trivs bäst i lite större och grumliga sjöar och brackvattensskärgårdar, samt i svagt strömmande vattendrag. OBS! Under hela maj månad råder fiskeförbud av gös.

Björkna – Abramis bjoerkna – är väldigt lik braxen, den blir dock inte lika stora och har större ögon.

Faren – Abramis ballerus – är en art i familjen karpfiskar som liknar Braxen.

Fiskarter med normal tillgång:

Mört – Rutilus rutilus – är normalt sett en liten fisk som oftast inte blir mer än ca 20 cm lång, men den kan bli upp till 50 cm.

Gädda – Esox Lucius – är en utpräglad rovfisk, och dess enda naturliga fiende är oftast andra större gäddor.

Braxen – Abramis brama – är som ung silvergrå och mycket lik den närbesläktade björknan. Äldre individer kan få en lätt bronston.

Sutare – Tinca tinca – lever mestadels i näringsrika vatten, sött och bräckt. Man finner den oftast i sjöar men den kan även leva i lugnt rinnande vatten.

Fiskarter med sparsam tillgång:

Ruda – Carassius carassius – trivs både i rinnande som stillastående vatten, sötvatten och bräckt.

Lake – Lota lota – är en torskfisk som lever i sötvatten och bräckt saltvatten, ofta nära botten i djupa vatten.

Sarv – Scardinius erythrophthalmus – liknar mörten men har korallröda fenor, ofta mässingsgul kroppsfärg.

Löja/Benlöja – Alburnus alburnus – används mest som betesfisk men är också en viktig föda för våra predatorer.

Signalkräfta – Pacifastacus leniusculus – bär på kräftpesten som är dödlig för flodkräftan, vilket på många platser utrotat denna. OBS! Kräftfiske är endast tillåtet för fiskerättsinnehavare och endast under perioden 1:a onsdagen i augusti till 30:e september.

Ål – Anguilla anguilla​ – har en ormliknande form med slemmig hud och mycket små fjäll.

Mal – Silurus glanis – är Smålands landskapsfisk och förekommer i sötvatten och bräckt vatten, där den föredrar näringsrika vatten. OBS! Malen är fridlyst!