Kräftfiske


Kräftfiske tillåtet från den 1:a onsdag i Augusti till 30 September
Endast för fiskerättsinnehavare.