Vilka sitter i styrelsen


Logga in till Styrelserummet


Efternamn
Förnamn
Uppdrag
Adress
P-nr
Postadress
Telefon
e-post
Johansson
Tore
ordf
Bölsnäs
34374
Liatorp
0476-20462
070-9589625
Törnqvist
Evy
sekr
Tångarne pl 484
34371
Diö
0476-21392
070-3750567
0470-750532
Lundin
Arne
kassör
Ramsås
34177
Agunnaryd
0372-65073
070-2075244
Östberg
Christer
v. ordf
Hökhults gård
34393
Älmhult
0476-14877
070-2581700
Franzén
Thomas
kommunr Älmhult
Kultur o Fritid,box 500
34323
Älmhult
0476-55130
070-5365431
Andersson
Kjell-Åke
hed.led
Gökvägen 19
35242
Växjö
0470-21362
0372-65044
070-3584977
Rietz
Jonny
ledamot/Webb
Lyckovägen 11
34337
Älmhult
0476-14302
070-6764865
Hansson
Carl-Gustaf
ledam
Norrgatan 4
34374
Liatorp
076-8340046
Hörberg
Stefan
ledamot/Webb
Höö
34371
Diö
0476-21724
070-9491700
Andersson
Sture
adj. o tillsyn
Kastanjevägen 9
34336
Älmhult
0476-10566
070-3158651
Lilja
Roland
ledamot
Hjortholmsv 8
34374
Liatorp
0476-20296
070-3948867
Johansson
Rune
supp
Långebrogatan 22
29159
Kristianstad
044-218650
Persson
Kristian
kommunr supp Ljungby
34183
Ljungby
Karlsson
Fredrik
supp
Prästnäs
34177
Agunnaryd
0372-61090
070-2159555
Kristiansson
Lennart
supp
Dackeborg
33017
Rydaholm
0472-20688
070-7410397
Fältenborg
Jan-Hugo
valb
Sommarvägen 21
34337
Älmhult
0476-13910
Holden
Christer
valb
34371
Diö
Aronsson
Sven
revisor
Hökvägen 9
36040
Rottne
0470-92059
0476-21004
Eriksson
Barbro
rev. supp
Bergön
34371
Diö
0
Pettersson
Anders
rev. supp
Sällhult
34390
Älmhult

                                                                                                                                                                                         
e-post till styrelsen skickas till info@mockelnsfvo.se