Vandringsled arbeter återupptas


Vandringsled


Hej på er!
 
Tack än en gång för all den input vi fick av er den 17 oktober på Möckelsnäs Herrgård och under andra tillfällen i somras/höstas, såväl i fält som via korrespondens!
Förstudien är sedan en tid klar och den kan ni läsa i bifogad fil. Förstudiens syfte var att kartlägga förutsättningarna för en längre vandringsled i området vi valt att kalla ”Östra Möckeln”. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förutsättningar absolut finns. Förstudien, genom projektledare Josefine Gustafsson, har också gett ett förslag på hur ett genomförande i projektformat kan se ut.
Detta ligger som grund i den projektansökan om LONA-medel som nu är sökt hos Länsstyrelsen i Kronoberg och som vi nu väntar på besked från.
 
Jag vill rikta ett extra stort tack till Josefine Gustafsson som gjort ett mycket bra arbete som projektledare.
 
Allt gott och på återseende!
 
Med vänlig hälsning
 
Johan Söderlund
Destinationsutvecklare
cid:image001.gif@01D05C12.FC85FAB0
Kommunikationsavdelningen
Box 500
343 23 Älmhult
0476-642460