Årsmöte 2020 - UPPSKJUTET


Årsmöte 2020 UPPSKJUTET


Vi har i dag 2020-03-11 fattat beslut om att tills vidare  skjuta upp årsmötet p g a Coronaviruset.
Skickar just nu ut detta meddelande till  alla som fått e-post inbjudan.
Annons kommer också.
Evy / sekr

Evys mobil 0703-750567
Hans mobil 0733-288012

Tångarne Faxagård 51
34371 Diö
Tid: lördagen den 28/3 kl.13.00 2020
Sockenstugan i Stenbrohult
Förtäring: Planka och kaffe
Årsmötesförhandlingar

Dagordning årsmöte 2020 i Möckelns m.fl. sjöas FVO.pdf

Välkomna hälsar styrelsen!
Anmälan om deltagande senast 15 mars
till Evy Törnqvist 0703750567 eller e-post tangarne@gmail.com.