Protokoll från årsmöte 2019


Protokoll från årsmöte 2019

Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt.

OBS:
Tillägg Förtydligande; 
Beslutet om höjd avgift för årskort togs vid årsmötet 2019–för att gälla  f o m 2012-01-01Protokoll årsmöte 2019 FVO.pdf