Kallelse till årsmöte 2019


Kallelse till årsmöte

Tid: lördagen den 23/3 kl.12.00 2019
i Sockenstugan i Stenbrohult

Program:                
Lars Henriksson ”Blå Bandet” i ord och bild
Förtäring
Årsmötesförhandlingar
Kaffe