Kallelse till årsmöte 2017


Kallelse till årsmöte


Tid: torsdagen den 23/3kl.18.30 i Urania
I Diö
Program:
Peter Söderling redovisarpågående malinventering.
Årsmötesförhandlingar
Förtäring: Smörgåstårtaoch kaffe
Dagordning årsmöte 2017 i Möckelns m.fl. sjöas FVO rev.pdf