Uppdaterade fiskekortspriser och bestämmelser


Uppdaterade fiskekortspriser och bestämmelser

Fiskekort bestämmelser 2017.pdf
Fiskekortpriseroch fiskekortsregler för Möckelns m fl sjöars FVO.  


Fiskekort/priser. • Årskort/ Kalenderår: 400 kr. Gästkort: 200 kr (+årskort.)

 • Fyra veckors kort: 250 kr  Långrevskort: 300 kr (+årskort.) Max 100 krok.  

 • Veckokort: 200 kr  

 • Dygnskort 24 h: 100 kr

 • Grupper och Företag: Enligt beslut i varje enskilt fall av ordförande.

 • Ungdomar fiskar gratis till 16 årsdagen.
 •  Fiskekort köps via ombud eller på nätet, se hemsidan.
Fiskaresom vid kontroll saknar fiskekort polisanmäls enl. gällande lag.

Fiskeregler • Fiskekortet är personligt, en fiskare/kort.

 • I fiskekortet ingår handredskapsfiske med max 2 spön.

 • Sil nät och sil håv tillåtet. Max längd 10 m, maskstorlek max 8 mm.

 • Vid isfiske ingår fiske med max 12 angelkrokar.

 • Fiskeförbud av gös under hela maj månad. (1/5-31/5.)

 • Fiskeförbud under tiden 1/5-31/8 Helgeåns åmynning vid Vedåsa och utlopp vid Gemla, Diö.  

 • Det är tillåtet att fiska med metspö, kastspö, pimpel, flugspö, angel, vertikalfiske, trolling och långrev. Vid fiske med långrev, långrevskort och årskort.

 • Kortet gäller endast för ovanstående fiskesätt.Fiskart

Minimimått cm

Maximimått cm

Antal/dygn

Gädda

45

Ingen begränsning

Max 4 st/kort

Gös

Ingen begränsning

70

Max 4 st/kort

Ål

70

Ingen begränsning
Kontrollavgift


Fiskevårdsområdethar beslutat om en kontrollavgift på1000 kr för den som har rättatt fiska, men gör det i strid mot föreningens regler ovan.

Ta med legitimationoch fiskekort vid fiske.


Fisketillsynär en viktig del av fiskevården och bedrivs över hela området!Utgåva 1. Fastställd 2017-01-01