Köp sjökort


Köp sjökort

2006 tog föreningen fram ett sjökort  (djupkarta) över sjön Möckeln.  Kortet finns i två varianter:
  • Plastat, dubbelsidigt kostar 300:-
  • ej plastat, enkeltryck, norra resp. södra delen av sjön. 150:-/st
Förteckning över kartförsäljare:

Försäljare
Adress
Postort
Telefon
e-post
Sjöstugans Camping
Sjöstugan
Älmhult
0476-71600, 070-6728212
Älmhults Turistinformation
Stortorget 1
Älmhult
0476-551 52
Kenneth Willander
Gamlegårdsvagen 9
Diö
070-4535514
Mat Nära (Linnehallen)
Vaxjövagen 500
Liatorp
0476-20075
0372-69039
Matöppet
Brånavägen 6
Agunnaryd
0476-21084
Börje Svensson
Skogslyckevagen 14
Diö
0476-10566
Sture Andersson
Kastanjevägen 9
Älmhult
0476-12648
Bo Carlsson
Vallgatan 31
Älmhult