Fisk i sjön


Fisk i sjön

Mört: Normalt
Gädda: Normalt
Abborre: Rikligt
Braxen: Normalt
Gös: Rikligt
Lake: Sparsamt
Ål: Sparsamt
Björkna: Rikligt
Sarv: Sparsamt
Löja: Sparsamt
Sutare: Normalt
Faren: Rikligt
Ruda: Sparsamt
Mal: Sparsam (FRIDLYST)
Gädda 8kgGädda 8kgGös 5kg20110223_002330_0.jpg20100309_121257_0.jpg20100309_121333_0.jpg